سیستم رزرو تحت وب WebRest

  • مکان ارتباط با برنامه کنترل کارکرد
  • امکان کار تحت شبکه های داخلی و اینترنت
  • امکان گزارش لیست غذاهای رزرو شده
  • امکان انتخاب رستوران های مختلف سازمان
  • امکان رزرو یک غذا و دو دسر برای هر وعده
Webrest

توضیحات سیستم رزرو تحت وب WEBREST

توضیحات

نرم افزار سیستم رزرو تحت وب WEBREST

سیستم رزرو تحت وب WebRest که همراه با نرم افزار مدیریت رستوران WinRest عرضه می شود جهت ارائه امکان رزرو غذا از طریق اینترنت و شبکه های داخلی به تمامی پرسنل سازمان ها طراحی شده است. در این سیستم سعی شده با اعمال تمامی قوانین و محدودیت های تعریف شده در نرم افزار WinRest محیط ساده و جذاب برای تعامل تمامی پرسنل با هر سطح دانش کامپیوتری فراهم گردد. همچنین این سیستم امکان ارتباط با سیستم حضور و غیاب و کنترل کارکرد WinKart و سیستم تحت وب WebReport را دارا می باشد.