نرم افزار مدیریت باشگاه WinClub

 • تعریف انواع متنوع مشخصات عضویت و مشخص نمودن بازه تاریخی اعتبار آنها و تعیین قیمت در بازه تاریخی تعریف شده.
 • ثبت سیستمی و دستی ورود و خروج مشتریان
 • امکان تعریف رشته های ورزشی
 • امکان تعریف انواع تقویمهای عضویت
 • ثبت مشخصات مشتریان مجموعه اعم از عضو و غیر عضو و عکسبرداری راحت از مشتریان.
 • امکان طراحی و چاپ کارت برای مشتری به صورت آنی
 • تعریف عضویت ، تعداد میهمان مجاز در هر روز ، روز مجاز استفاده عضو از مجموعه ، تعداد مجاز استفاده از مجموعه و شماره کارت برای اعضاء.
Winclub

توضیحات نرم افزار مدیریت باشگاه WINCLUB

توضیحات

نرم افزار مدیریت باشگاه WINCLUB

نرم افزار مدیریت باشگاه WinClub جهت مدیریت کارها ، بهینه و کنترل شده فعالیتهای مجموعه های فرهنگی ورزشی با هدف انجام آن فعالیتها به صورت سریعتر ، دقیقتر و با صرف نیروی انسانی کمتر طراحی و پیاده سازی شده است . کنترل اعتبار اعضاء در استفاده از امکانات مجموعه ها و عملیات مالی و خرید از بوفه از مزایای قابل توجه سیستم میباشد.

امکانات و ویژگی ها نرم افزار مدیریت باشگاه

 • تعریف انواع متنوع مشخصات عضویت و مشخص نمودن بازه تاریخی اعتبار آنها و تعیین قیمت در بازه تاریخی تعریف شده.
 • ثبت سیستمی و دستی ورود و خروج مشتریان
 • امکان تعریف رشته های ورزشی
 • امکان تعریف انواع تقویمهای عضویت
 • ثبت مشخصات مشتریان مجموعه اعم از عضو و غیر عضو و عکسبرداری راحت از مشتریان.
 • امکان طراحی و چاپ کارت برای مشتری به صورت آنی
 • تعریف عضویت ، تعداد میهمان مجاز در هر روز ، روز مجاز استفاده عضو از مجموعه ، تعداد مجاز استفاده از مجموعه و شماره کارت برای اعضاء.
 • اعمال تخفیف در مورد نرخ عضویت و مبلغ بلیط.
 • ایجاد سند حسابداری جهت دریافت و پرداخت ، مبلغ عضویت ، تخفیف عضویت ، مبلغ بلیط ، تخفیف مبلغ بلیط، مبلغ اعتبار ، مبلغ صورتحساب .
 • امکان چاپ فیش تسویه بعد از ثبت نام
 • تعریف کاربران استفاده کننده از سیستم و تعیین مشاهده اسامی خانمها یا آقایان یا هردو برای هر کاربر.
 • تعریف جامع سطوح دسترسی به قسمتهای مختلف سیستم.
 • گزارشات مختلف سیستم در زمینه های:
 • استفاده اعضا از مجموعه ، تعداد بار استفاده و تعداد بار باقیمانده استفاده از مجموعه.
 • ورود و خروج مشتریان.
 • لیست مشتریان دارای عضویت و فاقد عضویت و روز مجاز به استفاده آنها در مورد اعضاء .
 • لیست مشتریان تمدید عضویت
 • لیست مشتریان بدهکار و شرح بدهکاری آنها. .
 • مبالغ دریافتی (درآمد) مجموعه از جهت درآمد ناشی از مشتریان غیر عضو و درآمد ناشی از مبالغ عضویت به تفکیک هر عضویت.
 • نمایش تعداد افراد حاضر ثبت ورود اعضاء به مجموعه و انتساب مچ بند به اعضاء.

موارد کنترلی در نظر گرفته شده در سیستم و ایجاد آلارم در موارد

 • پایان یافتن اعتبار اعضاء.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت مجاز نبون روز استفاده.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بیشتر شدن تعداد کل استفاده از تعداد کل مجاز در نظر گرفته شده برای هر عضو.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بیشتر شدن تعداد کل استفاده در هفته جاری از تعداد کل مجاز استفاده در هفته.
 • مجاز نبودن استفاده عضو از مجموعه به جهت بدهکار بودن.
 • بیشتر شدن تعداد مجاز میهمان در هر روز.

امکانات جانبی

 • امکان اتصال به گیتهای تردد جهت کنترل افراد.
 • امکان اضافه شدن نرم افزار بوفه جهت کنترل کارکرد بوفه.
 • امکان نصب قفل برقی برای کمدهای مجموعه

کاتالوگ محصول نرم افزار مدیریت باشگاه WINCLUB برای دانلود کاتالوگ برروی لینک زیر کلیک نمایید.