نرم افزار مدیریت پارکینگ WinPark

 • تعریف کاربران مختلف و تعیین سطوح دسترسی متفاوت برای آنها
 • ثبت آسان کلیه مشخصات وسایل نقلیه از طریق دستگاه کارتزنی به طور خودکار و یا به شکل دستی جهت خودروهای گذری و یا مواقع ضروری
 • تعریف انواع تعرفه های ورود : ساعتی ، ثابت و شبانه روزی برای هر نوع وسیله نقلیه
 • تعریف اعضا ( قراردادیها ) با چندین وسیله نقلیه
 • نمایش تعداد وسایل نقلیه موجود و ظرفیت پذیرش خودرو به شکل لحظه به لحظه
 • قابلیت فیلتر کردن برخی از کارتها در ساعات مشخصی از شبانه روز ( جلوگیری از ورود یا خروج )
 • قابلیت رند کردن مبلغ قابل دریافت و محاسبه در ۲ واحد پولی
Winpark

توضیحات نرم افزار مدیریت پارکینگ WINPARK

توضیحات

نرم افزار مدیریت پارکینگ WINPARK

رسالت اصلی نرم افزار پارکینگ مدیریت ورود و خروج وسایل نقلیه در یک پارکینگ می باشد به گونه ای که ضمن ثبت دقیق رفت و آمدها امکانات ویژه ای جهت محاسبه تعرفه های گوناگون را دارد؛ در عین حال این نرم افزار تمهیدات ویژه ای جهت اعضا ثابت وآمد و شدهای متفرقه ارائه میدهد

امکانات و ویژگی ها

 • تعریف کاربران مختلف و تعیین سطوح دسترسی متفاوت برای آنها .
 • ثبت آسان کلیه مشخصات وسایل نقلیه از طریق دستگاه کارتزنی به طور خودکار و یا به شکل دستی جهت خودروهای گذری و یا مواقع ضروری
 • تعریف انواع تعرفه های ورود : ساعتی ، ثابت و شبانه روزی برای هر نوع وسیله نقلیه
 • تعریف اعضا ( قراردادیها ) با چندین وسیله نقلیه
 • نمایش تعداد وسایل نقلیه موجود و ظرفیت پذیرش خودرو به شکل لحظه به لحظه
 • قابلیت فیلتر کردن برخی از کارتها در ساعات مشخصی از شبانه روز ( جلوگیری از ورود یا خروج )
 • قابلیت رند کردن مبلغ قابل دریافت و محاسبه در ۲ واحد پولی
 • قابلیت جلوگیری از ورود یا خروج مجدد با یک شماره کارت (Anti Pass Back)
 • استفاده از Data Dictionary جهت تغییر زبان برنامه توسط کاربر
 • قابلیت اختصاص دادن دستگاه ( های ) خاص جهت تردد اعضاء / غیر اعضاء
 • امکان مشاهده ترددهای اعضاء / غیراعضاء ، ترددهای بدون ورود ، ترددهای بدون خروج و ترددهای دارای ورود و خروج به شکل جداگان
 • جستجوی وسیله نقلیه خاص براساس شماره پلاک ، تاریخ/ساعت ورود یا خروج ، تعرفه،شماره کارت ، نام مالک، نوع ماشین ، رنگ ماشین ..
 • امکان اتصال به دوربین جهت ثبت تصویر خودروی ورودی در سیستم و نمایش تصویر ثبت شده در هنگام خروج بر روی نمایشگر رایانه و همچنین بکارگیری در سامانه تشخیص پلاک خودکار

انواع گزارشات

 • گزارش ورود و خروج روزانه در یک بازه تاریخ / ساعت دلخواه
 • گزارش درآمد پارکینگ در یک بازه تاریخ دلخواه به تفکیک روز ، تعرفه یا شماره کارت
 • گزارش وضعیت پارکینگ در یک روز و ساعت مشخص بر اساس نوع وسیله نقلیه یا تعرفه
 • گزارش درآمد سالیانه پارکینگ به تفکیک ماه
 • امکان گروه بندی کلیه گزارشها بر اساس تمامی ستونها

کاتالوگ محصول نرم افزار مدیریت پارکینگ WINPARK برای دانلود کاتالوگ برروی لینک زیر کلیک نمایید.