کارتابل کنترل کارکرد تحت موبایل MobKart

امروزه با گسترش استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن همراه و تبلت ، نیاز به برنامه هایی که از طریق موبایل و تبلت قابل اجرا باشند بیش از پیش محسوس میباشد.شرکت علم و صنعت با توجه به این نیاز اقدام به تهیه برنامه جدیدی با نام MobKart تحت موبایل نموده است که در حال حاضر بر روی سیستم عامل اندروید و IOS قابل اجرا میباشد .

با استفاده از این نرم افزار پرسنل میتوانند به راحتی از طریق موبایل خود به اطلاعات ورود و خروج خود دسترسی داشته و تمام درخواستهای اداری خود از قبیل مرخصی ، ماموریت و ورود و خروج ناقص را برای مدیران ارسال نمایند تا در صورت تایید مدیر در کارکرد آنها محاسبه گردد.

mobkart

توضیحات کارتابل کنترل کارکرد تحت موبایل MOBKART

توضیحات

کارتابل کنترل کارکرد تحت موبایل MOBKART

لیست آیتم های نرم افزار Mobkart که در برنامه تحت موبایل پیاده سازی شده اند :

سطح پرسنل

ورود و خروج

 • ورود و خروج در دوره / ماه

کارکرد

 • مشاهده کارکرد روزانه
 • مشاهده کارکرد ماهانه / دوره ای

درخواست های من

 • برگه درخواست مرخصی
 • آرشیو برگه های مرخصی
 • برگه درخواست ماموریت
 • آرشیو برگه های ماموریت
 • برگه درخواست ورود و خروج
 • آرشیو برگه های ورود و خروج

سطح مدیران

مدیریت درخواست ها

 • مرخصی ها
 • ماموریت ها
 • ورود و خروج ها

گزارشات و عملیات پرسنل

 • ورود و خروج در تاریخ خاص
 • اسامی حاضرین
 • ورود و خروج پرسنل